Welkom op de weblog van het Mondiaal Centrum (MoC), Centrum voor Mondiale Vraagstukken, gevestigd te Assen

Het MoC streeft naar versterking en verbreding van het maatschappelijk en politiek draagvlak voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling

In het kader van ons Europa project besteden wij aandacht aan de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Dit wordt mede mogelijk gemaakt uit bijdragen van het Europafonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Drenthe en Turkije
Turkije staat op het punt lid te worden van de EU. Dat brengt de gemoederen in beweging. Als mensen hun mening kunnen toetsen en eventueel herzien, kan er duidelijkheid ontstaan.
Wij bieden u standpunten, feiten en uitspraken van politieke partijen en deskundigen.Wij verzoeken u daarop te reageren, in discussie te gaan.

We zijn gediend met openheid, iets anders lijkt niet vruchtbaar.

 

 

 

3 debatten:

9 februari 2007 in Assen, De Passage, Gedempte Singel 1 (naast De Jonge), van 19.45 tot 22.00 uur
Met: Emine Bozkurt, PvdA EU Parlement.
Over: mensenrechten en democratie

16 februari 2007 in Hoogeveen, De Magneet (Krakeel),van 19.45 tot 22.00 uur
Met: Mulder, VVD EU Parlement en A.Akgunduz, Rotterdam
Over: de Oslam in Turkije

2 maart 2007 in Emmen, locatie nog niet bekend, van 19.45 tot 22.00 uur. Met Lagendijk, GroenLinks EU Parlement
Over: de bemiddelende rol van Turkije tussen Europa en de Arabische wereld.

Magreeth de Boer: Europa tussen moraal en markt

Margreeth de Boer

Er is zelden een periode geweest waar er niet ergens grote humanitaire problemen in de wereld waren. Maar het is een redelijk nieuw fenomeen dat de interne politieke conflicten van bijvoorbeeld het Midden Oosten zo´n directe invloed hebben op onze westerse wereld. Sterker nog, grote groepen inwoners van die landen leggen de oorzaak van al die conflicten al dan niet terecht bij ons, de Westerse wereld en dan met name de Amerikanen. De wereld is een global village geworden. En wij zijn de inwoners die met de burenruzies in onze wijk worden geconfronteerd. We worden tot partij gemaakt. Ze vallen ons aan, en alle partijen roepen: wie niet vóór ons is, is tegen ons.

Lees verder...

ChristenUnie: geen toetreding van Turkije

ChristenUnie:
Bulgarije en Roemenië ‘zitten in de wachtkamer’ om zich aan te sluiten bij de Europese Unie. Zij streven naar
toetreding in 2007, ... 

Lees verder...

Pim Fortyun: Europa bedreiging voor Turkije?

Pim Fortuyn:
De afgelopen periode besteedde Mat Herben veel aandacht aan Turkije, dat lid wil worden van
de EU. Lees verder...

SP: zonodig onderhandelingen afbreken

SP:
“De onderhandelingen van de EU met Turkije moeten worden afgebroken zodra blijkt dat Turkije de
aangegane afspraken niet nakomt.” Lees verder...

PvdA: toetreden maar wel aan alle voorwaarden voldoen

PvdA:
De PvdA vindt dat Turkije op termijn lid kan worden van de EU, maar dan moet het land wel aan alle politieke,
sociale en economische voorwaarden voldoen. Lees verder...

CDA: verbondenheid belangrijk

CDA:
Verbondenheid tussen Turkije en de EU is belangrijk voor de toekomst van Europa. Met de islamitische achtergrond deelt Turkije weliswaar niet de joods-christelijke en humanistische cultuur van Europa,... Lees verder...

VVD: toetreden rond 2016

VVD:
De VVD is voorstander van de mogelijkheid van een referendum in Nederland over toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Dat zou rond 2016 kunnen plaatsvinden.
Lees verder...

GroenLinks:voor toetreding op voorwaarde van...

Groenlinks
De Europese Commissie heeft de EU-lidstaten geadviseerd om de toetredingsonderhandelingen met Turkije te beginnen.
GroenLinks is voor toetreding van Turkije, maar pas als het land... Lees verder...

D66: kritische voorstander

Algemeen kader: D66 is voorstander van Turkse toetreding Lees verder...

Groep Wilders: historische fout

Groep Wilders:

Start onderhandelingen Turkije historische fout / Initiatiefwetsvoorstel kan besluit terugdraaien

Lees verder...

Groep Wilders:

Groep Wilders: Lees verder...

Joschka Fischer: Turkije en Europa, twee treinen

Joschka Fisher:

In oktober publiceerde Joschka Fisher in Vrij Nederland zijn visie op de komende confrontatie over de toetreding van Turkije tot de EU. Wij hebben daarvan een korte samenvatting gemaakt met enkele duidelijke citaten van Fisher.

Lees verder...

Turkije / Langzaam verdwijnt de hoofddoek

De Verdieping, Trouw 1 november 2006

door Erdal Balci

Veel leden van de Turkse elite zijn ervan overtuigd dat het moslimfundamentalisme in opmars is, omdat ze steeds meer vrouwen een hoofddoek zien dragen. Het risico van een staatsgreep door het leger neemt hierdoor toe. Maar volgens onderzoekers is de hoofddoek in werkelijkheid op zijn retour.

Lees verder...

Gevolgen voor Nederland bij toetreding van Turkije aan de EU

Praktische opdracht Economie

Door: Moes

Turkije is reeds kandidaat sinds 1987, maar de toetredingsonderhandelingen zijn nog steeds niet gestart. Dit heeft te maken met het feit dat niet aan de politieke en economische criteria (de “criteria van Kopenhagen”) voldaan is. 

Lees verder...